Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 97350992-6a48-4d9d-aa1a-f5d8fe2603ad [model_id] => fbcd941b-8a1b-4c93-88c2-8b353f53d8c2 [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 0,2-0,5 | 0,5-1,0 | 1,0-1,5 | 1,5-3,5 [order_id] => 141462 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2f5a0f43-b1d7-4fff-8306-c99bb1854459 [model_id] => fbcd941b-8a1b-4c93-88c2-8b353f53d8c2 [taxonomy_id] => 109 [attribute] => 170 [order_id] => 141463 ) [2] => stdClass Object ( [id] => c706f5f4-19a8-44c7-a532-2a00c314a5e5 [model_id] => fbcd941b-8a1b-4c93-88c2-8b353f53d8c2 [taxonomy_id] => 95 [attribute] => 198 [order_id] => 141464 ) [3] => stdClass Object ( [id] => 9ecfa1b7-e983-44e6-b70c-6003d0182fa0 [model_id] => fbcd941b-8a1b-4c93-88c2-8b353f53d8c2 [taxonomy_id] => 70 [attribute] => 30-80 [order_id] => 141465 ) [4] => stdClass Object ( [id] => 61c6e35a-5379-40dd-8aa2-419ea80bb6fa [model_id] => fbcd941b-8a1b-4c93-88c2-8b353f53d8c2 [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 3xST11 | 6xST11 | 6xST11 | 6xST11 [order_id] => 141466 ) [5] => stdClass Object ( [id] => a1fc35fc-0982-4475-927b-d244c01f127c [model_id] => fbcd941b-8a1b-4c93-88c2-8b353f53d8c2 [taxonomy_id] => 87 [attribute] => 4,5 [order_id] => 141467 ) [6] => stdClass Object ( [id] => 51507cf5-30f5-4827-b2b4-f5cd96a86e52 [model_id] => fbcd941b-8a1b-4c93-88c2-8b353f53d8c2 [taxonomy_id] => 162 [attribute] => 154 [order_id] => 141468 ) [7] => stdClass Object ( [id] => 033eb7a7-116b-4e1d-b65e-dfa4fddf7de3 [model_id] => fbcd941b-8a1b-4c93-88c2-8b353f53d8c2 [taxonomy_id] => 93 [attribute] => 8500 [order_id] => 141469 ) [8] => stdClass Object ( [id] => 6eacdb19-55e0-48d1-a04f-ef3d6ebf9578 [model_id] => b94d1560-8614-44cd-a061-1492ec55745e [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 0,7-2,0 | 1,2-4,0 | 3,2-5,0 [order_id] => 141470 ) [9] => stdClass Object ( [id] => 7ac653a7-576b-43ae-a89f-81a2d115c480 [model_id] => b94d1560-8614-44cd-a061-1492ec55745e [taxonomy_id] => 109 [attribute] => 190 [order_id] => 141471 ) [10] => stdClass Object ( [id] => 4df6c0ba-62fe-4318-9973-dfcbdd010da3 [model_id] => b94d1560-8614-44cd-a061-1492ec55745e [taxonomy_id] => 95 [attribute] => 220 [order_id] => 141472 ) [11] => stdClass Object ( [id] => 42adf685-ec2a-4436-83ff-8735ac807699 [model_id] => b94d1560-8614-44cd-a061-1492ec55745e [taxonomy_id] => 70 [attribute] => 40-90 [order_id] => 141473 ) [12] => stdClass Object ( [id] => b05135fd-2ef5-4027-a85d-9c8bfea9ac44 [model_id] => b94d1560-8614-44cd-a061-1492ec55745e [taxonomy_id] => 87 [attribute] => 3,5 [order_id] => 141474 ) [13] => stdClass Object ( [id] => 1648cebe-feaf-4aa1-8fbc-8c2e79294dcc [model_id] => b94d1560-8614-44cd-a061-1492ec55745e [taxonomy_id] => 162 [attribute] => 171 [order_id] => 141475 ) [14] => stdClass Object ( [id] => 3bbb99cf-968a-4552-ab48-6ae4c3db8e00 [model_id] => b94d1560-8614-44cd-a061-1492ec55745e [taxonomy_id] => 93 [attribute] => 6300 [order_id] => 141476 ) [15] => stdClass Object ( [id] => 9653c938-3199-4fe1-a2f8-3bcc25b643e0 [model_id] => b94d1560-8614-44cd-a061-1492ec55745e [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 3xST16 | 6xST16 | 6xST16 [order_id] => 141477 ) [16] => stdClass Object ( [id] => 0176b5a4-95f3-4b90-99ad-62cca9b517fe [model_id] => 3bba40e9-8ba7-4dc7-bf0e-952f32ec5f7e [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 2,0-5,0 | 4,0-10 | 6,0-14 [order_id] => 141478 ) [17] => stdClass Object ( [id] => f43ac18a-b8d8-4a63-9cbb-c0a915e3952c [model_id] => 3bba40e9-8ba7-4dc7-bf0e-952f32ec5f7e [taxonomy_id] => 109 [attribute] => 230 [order_id] => 141479 ) [18] => stdClass Object ( [id] => 6be6b2d5-60d1-482d-b12f-150d3b54f53b [model_id] => 3bba40e9-8ba7-4dc7-bf0e-952f32ec5f7e [taxonomy_id] => 95 [attribute] => 270 [order_id] => 141480 ) [19] => stdClass Object ( [id] => 839bf6c9-5682-482b-bfed-f8b864a0f99b [model_id] => 3bba40e9-8ba7-4dc7-bf0e-952f32ec5f7e [taxonomy_id] => 70 [attribute] => 40-110 [order_id] => 141481 ) [20] => stdClass Object ( [id] => e5ad012e-2e43-43f6-b9ec-a78285bd2d5c [model_id] => 3bba40e9-8ba7-4dc7-bf0e-952f32ec5f7e [taxonomy_id] => 87 [attribute] => 6 [order_id] => 141482 ) [21] => stdClass Object ( [id] => 847796b1-b339-48f0-9c5f-058ae24769f4 [model_id] => 3bba40e9-8ba7-4dc7-bf0e-952f32ec5f7e [taxonomy_id] => 162 [attribute] => 220 [order_id] => 141483 ) [22] => stdClass Object ( [id] => 42611a16-974c-482c-9821-fc104a024edf [model_id] => 3bba40e9-8ba7-4dc7-bf0e-952f32ec5f7e [taxonomy_id] => 93 [attribute] => 5000 [order_id] => 141484 ) [23] => stdClass Object ( [id] => cd1744fd-23e9-4bf5-beb1-9455255dca44 [model_id] => 3bba40e9-8ba7-4dc7-bf0e-952f32ec5f7e [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 3xST16 | 6xST16 | 9xST16 [order_id] => 141485 ) [24] => stdClass Object ( [id] => 2d040399-15ea-47b5-8e01-5f0ef924210e [model_id] => 6a110e3f-54d9-4cca-84c2-ddb0652291ae [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 6,0-12 | 9,0-18 | 15-25 [order_id] => 141486 ) [25] => stdClass Object ( [id] => cabfac28-32ed-459b-99d7-dd59ead1c4a9 [model_id] => 6a110e3f-54d9-4cca-84c2-ddb0652291ae [taxonomy_id] => 109 [attribute] => 264 [order_id] => 141487 ) [26] => stdClass Object ( [id] => 6329870d-2a4e-4ea5-a6c3-f2fad857b4b6 [model_id] => 6a110e3f-54d9-4cca-84c2-ddb0652291ae [taxonomy_id] => 95 [attribute] => 318 [order_id] => 141488 ) [27] => stdClass Object ( [id] => a80fdfef-97a8-459f-8841-f94320aefe7b [model_id] => 6a110e3f-54d9-4cca-84c2-ddb0652291ae [taxonomy_id] => 70 [attribute] => 60-140 [order_id] => 141489 ) [28] => stdClass Object ( [id] => caf07a52-2bfe-4ea2-b06c-43dd05305773 [model_id] => 6a110e3f-54d9-4cca-84c2-ddb0652291ae [taxonomy_id] => 87 [attribute] => 8 [order_id] => 141490 ) [29] => stdClass Object ( [id] => 2a3a6e00-6db8-434b-b502-3cae0e21b59a [model_id] => 6a110e3f-54d9-4cca-84c2-ddb0652291ae [taxonomy_id] => 162 [attribute] => 270 [order_id] => 141491 ) [30] => stdClass Object ( [id] => 51c8c512-67c0-4c39-909a-13eaa6d21071 [model_id] => 6a110e3f-54d9-4cca-84c2-ddb0652291ae [taxonomy_id] => 93 [attribute] => 4000 [order_id] => 141492 ) [31] => stdClass Object ( [id] => d95438a6-c899-48fb-8a72-d78583c63a67 [model_id] => 6a110e3f-54d9-4cca-84c2-ddb0652291ae [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 6xST16 | 9xST16 | 12xST16 [order_id] => 141493 ) [32] => stdClass Object ( [id] => 3275274b-9309-48a2-93d0-2ff1ce53ed74 [model_id] => c5f4ce1c-4ec6-4af9-a378-c58962a02d47 [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 12-21 | 22-32 | 32-45 [order_id] => 141494 ) [33] => stdClass Object ( [id] => 8efbbc87-1de9-4141-8d90-5650433342a0 [model_id] => c5f4ce1c-4ec6-4af9-a378-c58962a02d47 [taxonomy_id] => 109 [attribute] => 335 [order_id] => 141495 ) [34] => stdClass Object ( [id] => 4878c561-fd17-4686-8efc-10a5bbaae4d0 [model_id] => c5f4ce1c-4ec6-4af9-a378-c58962a02d47 [taxonomy_id] => 95 [attribute] => 428 [order_id] => 141496 ) [35] => stdClass Object ( [id] => d8bfeb2a-369d-4c1c-b8ef-2862244f3a3f [model_id] => c5f4ce1c-4ec6-4af9-a378-c58962a02d47 [taxonomy_id] => 70 [attribute] => 90-170 [order_id] => 141497 ) [36] => stdClass Object ( [id] => c059ddee-bca5-4281-ae5a-bce2028d46ac [model_id] => c5f4ce1c-4ec6-4af9-a378-c58962a02d47 [taxonomy_id] => 87 [attribute] => 6 [order_id] => 141498 ) [37] => stdClass Object ( [id] => e62a10a9-9488-4d0b-ba9e-a32941e86e26 [model_id] => c5f4ce1c-4ec6-4af9-a378-c58962a02d47 [taxonomy_id] => 162 [attribute] => 350 [order_id] => 141499 ) [38] => stdClass Object ( [id] => f786d3f8-0677-4ca2-988d-83d914b1c6ea [model_id] => c5f4ce1c-4ec6-4af9-a378-c58962a02d47 [taxonomy_id] => 93 [attribute] => 3600 [order_id] => 141500 ) [39] => stdClass Object ( [id] => ea6184fb-bafa-4e4e-ae79-ed318602a688 [model_id] => c5f4ce1c-4ec6-4af9-a378-c58962a02d47 [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 6xST31 | 6xST31 | 9xST31 [order_id] => 141501 ) [40] => stdClass Object ( [id] => 812bb181-6490-42b9-9542-0472ce789045 [model_id] => de78c64b-871b-4b86-a3ab-a941cb7a63e8 [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 11-18 | 22-36 | 30-55 [order_id] => 141502 ) [41] => stdClass Object ( [id] => 1f966141-a7ab-4a94-92b2-dacfdce3b02c [model_id] => de78c64b-871b-4b86-a3ab-a941cb7a63e8 [taxonomy_id] => 109 [attribute] => 380 [order_id] => 141503 ) [42] => stdClass Object ( [id] => 9adcb9dd-cb71-4e1a-a8e9-32fb937ee8cf [model_id] => de78c64b-871b-4b86-a3ab-a941cb7a63e8 [taxonomy_id] => 95 [attribute] => 459 [order_id] => 141504 ) [43] => stdClass Object ( [id] => 03a28c74-d306-4c79-a2b4-abfcca6d7286 [model_id] => de78c64b-871b-4b86-a3ab-a941cb7a63e8 [taxonomy_id] => 70 [attribute] => 90-200 [order_id] => 141505 ) [44] => stdClass Object ( [id] => a1f56ab2-c950-4381-909d-79eb4bb59dab [model_id] => de78c64b-871b-4b86-a3ab-a941cb7a63e8 [taxonomy_id] => 87 [attribute] => 9 [order_id] => 141506 ) [45] => stdClass Object ( [id] => 553ea0b8-f796-4419-a81c-4b59a492380a [model_id] => de78c64b-871b-4b86-a3ab-a941cb7a63e8 [taxonomy_id] => 162 [attribute] => 376 [order_id] => 141507 ) [46] => stdClass Object ( [id] => 32be5245-6e56-4027-a857-14370e692933 [model_id] => de78c64b-871b-4b86-a3ab-a941cb7a63e8 [taxonomy_id] => 93 [attribute] => 3200 [order_id] => 141508 ) [47] => stdClass Object ( [id] => 33e522b9-d90a-425a-b134-53690c59ac7d [model_id] => de78c64b-871b-4b86-a3ab-a941cb7a63e8 [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 3xST31 | 6xST31 | 9xST31 [order_id] => 141509 ) [48] => stdClass Object ( [id] => 6bb42674-9a0b-4b2f-b75d-8c20666feab5 [model_id] => e0d8e29c-ebd9-4b2d-b1fd-dce9a6640df6 [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 24-50 | 45-90 | 80-110 [order_id] => 141510 ) [49] => stdClass Object ( [id] => b715f6a1-9418-4f89-afa6-ed04f0735bfa [model_id] => e0d8e29c-ebd9-4b2d-b1fd-dce9a6640df6 [taxonomy_id] => 109 [attribute] => 470 [order_id] => 141511 ) [50] => stdClass Object ( [id] => af98a5a2-0b09-405e-b26e-acc9657f0996 [model_id] => e0d8e29c-ebd9-4b2d-b1fd-dce9a6640df6 [taxonomy_id] => 95 [attribute] => 592 [order_id] => 141512 ) [51] => stdClass Object ( [id] => be08b2e9-76b3-45a9-8137-76f6f18a9e7b [model_id] => e0d8e29c-ebd9-4b2d-b1fd-dce9a6640df6 [taxonomy_id] => 70 [attribute] => 100-250 [order_id] => 141513 ) [52] => stdClass Object ( [id] => 5ad8accc-e7b2-4705-975b-9f73a65a0a54 [model_id] => e0d8e29c-ebd9-4b2d-b1fd-dce9a6640df6 [taxonomy_id] => 87 [attribute] => 10 [order_id] => 141514 ) [53] => stdClass Object ( [id] => 6e04007f-2a9d-4060-b305-0984e7ed7847 [model_id] => e0d8e29c-ebd9-4b2d-b1fd-dce9a6640df6 [taxonomy_id] => 162 [attribute] => 490 [order_id] => 141515 ) [54] => stdClass Object ( [id] => a455e77c-9249-4c76-8180-c666447d1c63 [model_id] => e0d8e29c-ebd9-4b2d-b1fd-dce9a6640df6 [taxonomy_id] => 93 [attribute] => 2200 [order_id] => 141516 ) [55] => stdClass Object ( [id] => 7f5a4223-2060-4a35-a80b-0e69e3e38420 [model_id] => e0d8e29c-ebd9-4b2d-b1fd-dce9a6640df6 [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 3xST71 | 6xST71 | 9xST71 [order_id] => 141517 ) [56] => stdClass Object ( [id] => 6b3e459d-530d-4da5-9bd9-24640d5490db [model_id] => 3192c47b-4de7-43d8-826e-72c2a848b210 [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 25-55 | 50-110 | 80-165 [order_id] => 141518 ) [57] => stdClass Object ( [id] => e627b457-27ae-414e-a39f-5d4620ac3b6c [model_id] => 3192c47b-4de7-43d8-826e-72c2a848b210 [taxonomy_id] => 109 [attribute] => 490 [order_id] => 141519 ) [58] => stdClass Object ( [id] => 31231fe1-9e32-4654-b3ca-9282bbd5cb42 [model_id] => 3192c47b-4de7-43d8-826e-72c2a848b210 [taxonomy_id] => 95 [attribute] => 648 [order_id] => 141520 ) [59] => stdClass Object ( [id] => 3462717e-6489-4453-9651-e2c5bf42f091 [model_id] => 3192c47b-4de7-43d8-826e-72c2a848b210 [taxonomy_id] => 70 [attribute] => 130-290 [order_id] => 141521 ) [60] => stdClass Object ( [id] => 66608f8f-ccf1-4919-b02f-09a0bdc7d172 [model_id] => 3192c47b-4de7-43d8-826e-72c2a848b210 [taxonomy_id] => 87 [attribute] => 11 [order_id] => 141522 ) [61] => stdClass Object ( [id] => 20d18d7b-af83-43a9-a376-f82712ac1000 [model_id] => 3192c47b-4de7-43d8-826e-72c2a848b210 [taxonomy_id] => 162 [attribute] => 532 [order_id] => 141523 ) [62] => stdClass Object ( [id] => 1a02dab2-fc50-4634-9c3e-63b238d821ea [model_id] => 3192c47b-4de7-43d8-826e-72c2a848b210 [taxonomy_id] => 93 [attribute] => 2000 [order_id] => 141524 ) [63] => stdClass Object ( [id] => 5eacbaf0-737c-48f1-8d14-8fda90983575 [model_id] => 3192c47b-4de7-43d8-826e-72c2a848b210 [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 3xST71 | 6xST71 | 9xST71 [order_id] => 141525 ) [64] => stdClass Object ( [id] => 6fda086e-4eb7-49a8-9388-352e102670c4 [model_id] => 097f38df-6a8f-4588-9025-f030ef8ccc35 [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 100-170 | 160-250 [order_id] => 141526 ) [65] => stdClass Object ( [id] => b0365a8a-1a40-49e8-bbc7-3511d317f373 [model_id] => 097f38df-6a8f-4588-9025-f030ef8ccc35 [taxonomy_id] => 109 [attribute] => 600 [order_id] => 141527 ) [66] => stdClass Object ( [id] => 9f56cbd1-9209-4b00-9a23-2820e19a4a80 [model_id] => 097f38df-6a8f-4588-9025-f030ef8ccc35 [taxonomy_id] => 95 [attribute] => 740 [order_id] => 141528 ) [67] => stdClass Object ( [id] => 13728516-729c-4ba0-aaeb-3e1271d077b8 [model_id] => 097f38df-6a8f-4588-9025-f030ef8ccc35 [taxonomy_id] => 70 [attribute] => 200-340 [order_id] => 141529 ) [68] => stdClass Object ( [id] => 88eaa5e5-98de-40ed-8065-df18ee9de7e2 [model_id] => 097f38df-6a8f-4588-9025-f030ef8ccc35 [taxonomy_id] => 87 [attribute] => 12 [order_id] => 141530 ) [69] => stdClass Object ( [id] => 3d55b8fa-9259-41de-946c-0138a112ca42 [model_id] => 097f38df-6a8f-4588-9025-f030ef8ccc35 [taxonomy_id] => 162 [attribute] => 630 [order_id] => 141531 ) [70] => stdClass Object ( [id] => be7d3a24-07dd-4f19-9a6d-6dc3c5cfe2e3 [model_id] => 097f38df-6a8f-4588-9025-f030ef8ccc35 [taxonomy_id] => 93 [attribute] => 1800 [order_id] => 141532 ) [71] => stdClass Object ( [id] => 9e016d16-a42b-484a-b52d-26a64fc3dca6 [model_id] => 097f38df-6a8f-4588-9025-f030ef8ccc35 [taxonomy_id] => 157 [attribute] => 8xST71 | 12xST71 [order_id] => 141533 ) )

it-it

Array ( [0] => Array ( [0] => de-de [1] => en-uk [2] => en-us [3] => it-it [4] => fr-fr ) [1] => Array ( [0] => Aluminium optional Stahl [1] => Aluminum optional steel [2] => Aluminum optional steel [3] => Alluminio | Acciaio su richiesta [4] => Aluminium | acier en option ) [2] => Array ( [0] => Stahl optional Aluminium [1] => Steel optional aluminum [2] => Steel optional aluminum [3] => Acciaio | Alluminio su richiesta [4] => Acier | aluminium en option ) [3] => Array ( [0] => Stahl [1] => Steel [2] => Steel [3] => Acciaio [4] => Acier ) [4] => Array ( [0] => Aluminium & Stahl [1] => Aluminum & steel [2] => Aluminum & steel [3] => Alluminio e acciaio [4] => Aluminum & acier ) [5] => Array ( [0] => Kupplungsmaterial: Polyamid, Klemmhülse: rostfreier Stahl [1] => Flex element: high strength Polyamide, Hubs: stainless steel [2] => Flex element: high strength Polyamide, Hubs: stainless steel [3] => Elemento di compensazione: Elastomero ad alta resistenza | Mozzi: Acciaio inox [4] => Élément flexible : polyamide haute résistance, moyeux : acier inoxydable ) [6] => Array ( [0] => automatische Wiedereinrastung [1] => Automatic re-engagement [2] => Automatic re-engagement [3] => Riarmo automatico [4] => Re-engagement automatique ) [7] => Array ( [0] => freischaltend [1] => Full disengagement / manual re-engagement [2] => Full disengagement / manual re-engagement [3] => Sgancio totale / riarmo manuale [4] => Désengagement total / réengagement manuel ) [8] => Array ( [0] => gesperrte Version (G) [1] => Load holding / Load blocking (G) [2] => Load holding / Load blocking (G) [3] => Fermo meccanico del carico (G) [4] => Maintien de la charge / Blocage de la charge (G) ) [9] => Array ( [0] => Durchrastkupplung (D) [1] => Multi position / Automatic re-engagement (D) [2] => Multi position / Automatic re-engagement (D) [3] => Multiposizione / riarmo automatico (D) [4] => Multi position / réengagement automatique (D) ) [10] => Array ( [0] => Winkelsynchrone Wiedereinrastung (W) [1] => Single position / Automatic re-engagement (W) [2] => Single position / Automatic re-engagement (W) [3] => Posizione singola / riarmo automatico (W) [4] => Position unique / réengagement automatique (W) ) [11] => Array ( [0] => Einfach [1] => Single [2] => Single [3] => Singolo [4] => Seul ) [12] => Array ( [0] => auf Anfrage [1] => On request [2] => On request [3] => Su Richiesta [4] => Sur demande ) [13] => Array ( [0] => doppel [1] => Dual [2] => Dual [3] => Doppio [4] => Dual ) [14] => Array ( [0] => Doppel [1] => Dual [2] => Dual [3] => Doppio [4] => Dual ) [15] => Array ( [0] => ohne Zwischenstück [1] => Without spacer [2] => Without spacer [3] => Senza spaziatore [4] => Sans entretoise ) [16] => Array ( [0] => Aluminium | optional Stahl [1] => Aluminum | optional steel [2] => Aluminum | optional steel [3] => Alluminio | Acciaio su richiesta [4] => Aluminium | acier en option ) [17] => Array ( [0] => Stahl | optional Aluminium [1] => Steel | optional aluminum [2] => Steel | optional aluminum [3] => Acciaio | Alluminio su richiesta [4] => Acier | aluminium en option ) [18] => Array ( [0] => Aluminium [1] => Aluminum [2] => Aluminum [3] => Alluminio [4] => Aluminum ) [19] => Array ( [0] => 23 (bei 20 °C) [1] => 23 (at 20 °C) [2] => 23 (at 20 °C) [3] => 23 (a 20 °C) [4] => 23 (a 20 °C) ) [20] => Array ( [0] => Kupplungsmaterial: Polyamid [1] => Flex element: high strength Polyamide [2] => Flex element: high strength Polyamide [3] => Elemento di compensazione: Elastomero ad alta resistenza [4] => Élément flexible : polyamide haute résistance ) [21] => Array ( [0] => Klemmhülse: rostfreier Stahl [1] => Hubs: stainless steel [2] => Hubs: stainless steel [3] => Mozzi: Acciaio inox [4] => Moyeux : inox ) [22] => Array ( [0] => Automatische Wiedereinrastung [1] => Full disengagement / manual re-engagement [2] => Full disengagement / manual re-engagement [3] => Sgancio totale / riarmo manuale [4] => Desengagement total ) [23] => Array ( [0] => Freischaltend [1] => Manual re-engegement [2] => Manual re-engegement [3] => Riarmo manuale [4] => Re-engagement manuel ) [24] => Array ( [0] => Freischaltende Version [1] => Manual re-engegement version [2] => Manual re-engegement version [3] => Versione a riarmo manuale [4] => Version re-engagement automatique ) [25] => Array ( [0] => Winkelsynchrone Einrastung (Standard) Durchrastend 60°, optional 30, 45, 90° [1] => Single postion / automatic re-engagement (standard) [2] => Single postion / automatic re-engagement (standard) [3] => Posizione singola / riarmo automatico (standard) [4] => Position unique / Re-engagement automatique (standard) ) [26] => Array ( [0] => Freischaltend [1] => Manual re-engegement [2] => Manual re-engegement [3] => Riarmo manuale [4] => Re-engagement manuel ) [27] => Array ( [0] => A (Elastomer) [1] => A (Elastomer) [2] => A (Elastomer) [3] => A (elastomero) [4] => A (Insert) ) [28] => Array ( [0] => B (Elastomer) [1] => B (Elastomer) [2] => B (Elastomer) [3] => B (elastomero) [4] => B (Insert) ) [29] => Array ( [0] => Durchrastend [1] => Multi position [2] => Multi position [3] => Multiposizione [4] => Multi position ) )

    Richiesta informazioni

    È sufficiente compilare i campi obbligatori (*) e la richiesta verrà elaborata al più presto.


    I tuoi dati

    Abbiamo bisogno di questi dati per elaborare la tua richiesta nel più breve tempo possibile.